Les fotos. El pas de La Vuelta per Vilar de Canes

343