Les fotos. El muntatge de la barraca de Sant Antoni a Cinctorres

173
Foto. Toni Ripollés
Foto. Toni Ripollés