Fotografies de Toni Ripollés

Sant Antoni Cinctorres