Les ajudes del Consell per al lloguer social beneficiaran més de 3.300 famílies en situació d’emergència

373
PUBLICITAT

Un total de 3.329 famílies de la Comunitat Valenciana es beneficiarà de les ajudes que ha concedit per primera vegada enguany la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a subvencionar el lloguer de l’habitatge a persones o unitats de convivència que estiguen en situació d’emergència social a la Comunitat.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, ha publicat la resolució de la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbanes, Rebeca Torró, per la qual es destinen prop de 3.100.000 euros per a subvencionar el lloguer social a 1.163 famílies d’Alacant, 935 de Castelló i 1.231 de València, repartides en 112 localitats de la Comunitat Valenciana.

La directora general ha valorat “molt positivament la convocatòria d’aquestes subvencions, que ha esgotat el total del pressupost i que han aconseguit ajudar un nombre molt important de famílies de la Comunitat Valenciana; les dades ens demostren que hem de continuar treballant en aquesta línia”.

En aquest sentit, Rebeca Torró ha recordat que el principal objectiu d’aquestes ajudes, que per primera vegada va convocar la Conselleria d’Habitatge a l’agost d’enguany, és “facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que més ho necessiten, sobretot a aquelles que estan en una situació més complicada econòmicament”. Un objectiu que s’emmarca dins de la prioritat del Consell de garantir als ciutadans “un habitatge digne, assequible i adequat”.

Així mateix, aquestes subvencions es van convocar per a complementar les subvencions ordinàries d’ajudes al lloguer, però en aquest cas, com que estan dirigides a persones amb una situació socioeconòmica més complicada, es va augmentar i es va millorar el percentatge màxim de subvenció respecte a les ajudes ordinàries, en passar d’un 40 % a un 50 % d’ajuda per a pagar la renda mensual del lloguer.

El període que cobreixen aquestes ajudes, ha explicat Torró, “és des de gener a desembre de 2016, i subvencionen fins un 50 % de la renda mensual del lloguer, amb un màxim de 3.000 euros anuals segons la zona territorial”.

Cal recordar que els criteris de valoració s’han regit per la situació d’emergència social de les unitats de convivència; és a dir, no disposar de recursos o ingressos suficients, que la renda no supere l’1 IPREM, a més de comptar amb l’informe de Serveis Socials que acredite la situació d’emergència social.

Col·laboració dels ajuntaments

Per a la tramitació d’aquestes ajudes, s’ha comptat amb la col·laboració dels distints ajuntaments, especialment dels agents socials municipals, que han valorat cada cas perquè, per proximitat, són les institucions que millor coneixen la situació de cada família en el seu municipi i, d’aquesta manera, s’ha pogut agilitzar tot el procés administratiu.