L’Ajuntament de Vilafranca pavimenta l’exterior de la Plaça de Bous

91
PUBLICITAT

– Aquestes accions es duen a terme gràcies a un conveni amb la Diputació

L’Ajuntament de Vilafranca realitza, una vegada a l’any, remodelacions a la Plaça de Bous del poble gràcies a un conveni amb la Diputació de Castelló. Aquesta cedeix la plaça a l’Ajuntament per a fer actuacions i anar millorant-la. Les obres s’estan realitzant per l’empresa Jujosa.

Durant aquest cicle d’obres s’ha pavimentat una part de l’exterior de la plaça de bous, en concret, ha estat millorada la zona del voltant de la porta d’arrastre. S’espera que durant els pròxims dies es donen per finalitzades aquestes obres. Així doncs, després encara quedarà pendent l’adoquinat fins a la zona dels corrals.