L’Ajuntament de Vilafranca diu en un comunicat que l’establiment que anuncia festes BDSM no té llicència d’hotel

334
PUBLICITAT
-Vilafranca, 28 juliol de 2014 –
-La vesprada del diumenge dia 27 de juliol, a través de les xarxes socials l’Ajuntament de Vilafranca va tenir coneixement de la inauguració d’un hotel a la localitat destinat a pràctiques denominades BSDM. Davant aquests fets el municipi manifesta que:
-El citat establiment no disposa des de fa anys la preceptiva llicència d’obertura com Hotel en no complir la normativa exigible.
-L’establiment únicament disposava fins a la data de llicència de bar i restaurant.
-La nova empresa gestora de l’establiment va sol·licitar a l’Ajuntament de Vilafranca un canvi de nom en la titularitat de l’establiment,únicament per als serveis de bar i restaurant. 
-Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilafranca van requerir als gestors la documentació necessària per realitzar el canvi de titularitat del negoci donant un termini de deu dies a la nova empresa perquè presentés la documentació.
-Transcorregut el termini atorgat pel municipi la documentació no s’ha presentat.
-En no haver-se presentat la documentació en el termini establert l’Ajuntament de Vilafranca notificarà als sol·licitants el tancament de l’establiment fins que compleixi amb tota la normativa exigible per a l’obertura del mateix.
-L’Ajuntament de Vilafranca s’ha esforçat en els últims anys en la promoció dels valors naturals, patrimonials i paisatgístics del municipi per atreure un turisme de qualitat i familiar, i no creu adequat l’existència d’un local d’aquestes característiques al poble. Tampoc la seva ubicació propera al municipi i del Santuari de la Mare de Déu del Llosar, patrona del municipi, que rep cada dia desenes de visites