L’Ajuntament de Morella contínua amb l’elaboració del Pla d’Igualtat Municipal

211

En la jornada d’ahir es van realitzar dos importants reunions amb personal intern del consistori i amb representants de la ciutadania per a abordar els objectius i accions del Pla

La regidoria d’igualtat juntament amb l’agent d’igualtat amb el suport de les tècniques d’igualtat de la Fundació Isonomia de la UJI estan duent a terme l’elaboració del Pla Municipal d’Igualtat tant a nivell intern de l’entitat com a nivell extern del municipi. En la jornada d’ahir va tenir lloc la segona de les reunions de les dos vessants per a configurar el Pla d’Igualtat. En la part interna, que afecta al personal de la corporació, tant electe com a laboral i funcionari, es va presentar l’esborrany de la proposta del Pla d’Acció a la comissió d’igualtat de l’ajuntament integrada per representants de la corporació, alcaldia, regidoria d’igualtat, regidoria de recursos humans i quatre representants de la plantilla, més l’assistència tècnica de l’AEDL i l’Agent d’Igualtat. En la mateixa, es van analitzar els objectius i les 24 accions proposades pel grup de treball, perquè puguen transmetre’s a la resta de la plantilla donant un termini per a poder presentar les modificacions que estimen oportunes. El Pla consta d’un total de 24 accions distribuïdes en 6 àrees d’intervenció.

Així mateix, es va realitzar la reunió que afecta a la part externa, estant implicada tota la població, representada pels diferents col·lectius com l’Institut de Secundària, el Col·legi d’Infantil i Primària, les AMPAS de primària i secundària, Assetmico, els grups polítics, la corporació, el Grup de Dons, l’Agent d’Igualtat, el club de Bàsquet, la Universitat per a Majors, el Consell de la Joventut, les associacions agràries, entre altres associacions esportives, culturals,… del municipi.

Aquesta part del Pla d’Igualtat contempla 9 àrees d’intervenció que engloben un total de 49 accions. Les àrees són les següents: participació ciutadana i promoció de l’associacionisme; conciliació laboral, personal, familiar i corresponsabilitat; educació i formació; esport; comunicació i utilització no sexista del llenguatge; salut; violència de gènere i comunicació amb altres entitats.

El Pla està previst que tinga una vigència de 4 anys, per tant s’establirà un calendari de realització de les accions distribuïdes entre aquest espai de temps, que per les seues característiques algunes d’elles seran anuals i unes altres es podran realitzar de forma més puntual.

La regidora d’igualtat, Lola Viñals, “destaca el bon ritme que està portant l’elaboració del Pla tant per part del grup de treball de l’entitat local com per part de les diferents entitats que han realitzat nombroses aportacions per a la seua implementació”.