L’Ajuntament de Forcall millora alguns espais urbans del poble

585
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Forcall

L’Ajuntament de Forcall, està procedint a la millora de diferents espais municipals, a través dels operaris del consistori, així com millores a ressaltar cal destacar el pintat dels safareigs. Per a ells s’ha hagut d’intervenir en aquest espai arreglant petits escrostonaments de paret i pintant la part baixa de les parets on apareix major humitat amb pintura especial per eliminar o disminuir la humitat en parets. D’altra banda s’ha pintat totes les parets. Les mateixes no es pintaven des de feia diversos anys, el que ha millorat estèticament aquest espai.

D’altra banda el mobiliari del parc infantil, tant el de fusta com el de ferro, presentaven també el desgast de la pintura. Per això s’ha procedit al lligat d’aquests materials i posterior pintat, millorant l’aspecte alhora que es potencia la protecció davant inclemències meteorològiques, allargant així la vida útil d’aquests jocs. D’altra banda també s’ha procedit a l’envernissat de tots els bancs de la localitat que necessitaven d’aquest manteniment.

Quant als carrers, diversos punts necessitaven l’tapat de petits forats que s’havien realitzat com a la C / Capellà Carceller, Sant Cristofol on es concentrava molta aigua, Sant Josep, o l’eliminació d’humitats en alguns carrers que transmetien les mateixes a algunes cases. Així mateix s’ha instal·lat una nova reixa a l’Avinguda del Tercer Centenari, al seu pas per la sèquia, per intentar evitar danys, ja que es trobava en mal estat i deteriorada. Alguns d’aquests llocs s’havien recollit com a través del sistema de queixes o suggeriments i han estat tractades per millorar-les.