L’Ajuntament de Forcall busca arrendatari per al Mesón de la Vila

626
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Forcall ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província la licitació del restaurant de la Fonda de la Vila, de propietat municipal. El municipi vol realitzar el procediment per la via d’urgència, perquè el restaurant pugui obrir les seves portes durant aquest estiu. La data límit per a la obtenición de la documentació és de 8 dies a partir de la publicació en el BOP en data 9 juliol 2015.

En el preu de l’oferta es valorarà amb 0,25 punts cada increment de 600 euros en el cànon anual fins a un màxim d’un punt. També es valorarà amb 0,5 punts els estudis relaacionados amb la cuina. També tindrà una valoració de 0.5 punts els etudios relacionats amb l’hostaleria. Així mateix es tindrà en compte hata un punt l’experiència en el sector de l’hostaleria.

El preu base de licitació és de 7.800 euros nets més iva. La garantia serà del 5% de l’import de l’adjudicació. L’obertura de les ofertes tindrà lloc l’endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

-Lloc històric

El Meson de la Vila de Forcall és un dels establiments històrics del municipi. Es troba sota els porxos gòtics del eficio de la Casa Consistorial de Forcall, en plena Plaça Major.