LA UNIÓ exigeix al Consell que tramite les ajudes pels danys de fauna salvatge en el camp

65
PUBLICITAT

Segons l’entitat, el pressupost assignat de 250.000 és insuficient però, a més, sense l’aprovació de la normativa es desconeixen els requisits per accedir a les subvencions

La Unió Llauradora i Ramadera denúncia que la Conselleria d’Agricultura continua sense publicar l’Ordre d’Ajudes prevista per a compensar els danys causats per diverses espècies cinegètiques en la Comunitat Valenciana, en un escenari d’augment de la població de conills i senglars, sobretot, coincidint amb la primavera i amb un període tan prolongat de sequera com el que es viu.

Segons les dades de LA UNIÓ les pèrdues originades pels efectes de la fauna salvatge en el camp valencià durant l’any passat van ser superiors als 45 milions d’euros i enguany poden ser encara majors, amb la qual cosa cal compensar els danys als llauradors afectats.

La competència de caça i fauna és de la Conselleria de Medi Ambient, però la d’establir compensació de danys a les persones afectades competeix a la d’Agricultura. Per això LA UNIÓ insta la Conselleria d’Agricultura a la tramitació urgent de l’ordre de bases reguladores i convocatòria de les ajudes per a aquestes persones que pateixen els efectes dels danys de la fauna salvatge.

Existeix una línia pressupostària ja publicada en el DOGV dotada amb 250.000 euros per a pal·liar els danys en explotacions agràries causats per espècies cinegètiques. L’organització agrària reitera que és un pressupost totalment insuficient, però que cal accelerar l’aprovació de l’Ordre d’ajudes per a conéixer els requisits d’accés a aquestes.

El Consell va anunciar les ajudes en agost de 2023

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, va anunciar el passat 4 d’agost durant la seua visita a un camp de tarongers, greument danyat per senglars a Picassent, aquesta nova línia d’ajudes destinada als llauradors amb explotacions danyades per l’acció de la fauna salvatge. No obstant això, passen els mesos i no hi ha res avançat excepte la dotació pressupostària per a aquesta línia.

Una altra de les propostes de LA UNIÓ per a minimitzar els efectes de la fauna salvatge en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, passa perquè totes les administracions que tinguen competències implanten un règim sancionador per a les persones titulars de finques abandonades que causen danys a cultius confrontants. La Llei d’Estructures Agràries ja ho contempla tant en el seu article 16, o en l’11 i següents sobre sòl agrari infrautilitzat, així com les infraccions en l’article 106.

La setmana vinent, concretament el dimarts, LA UNIÓ té una entrevista amb la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori; Salomé Pradas, en la qual té previst traslladar-li també aquesta problemàtica de la fauna silvestre i la seua incidència en el camp valencià.