Unio de Llauradors

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, una vegada analitzat l’esborrany del Reial decret destinat a ajudar als ramaders d’oví i caprí publicat pel Ministeri d’Agricultura, creu que haurien de contemplar-se certes modificacions perquè les ajudes vagen destinades a qui realment les necessita, els productors d’oví i caprí amb dificultats per a vendre la seua producció.

LA UNIÓ considera així que les ajudes anunciades pel Govern, tal com estan articulades, deixen fora a molts ramaders de la Comunitat Valenciana perquè comporten l’obligació de vendre a escorxador deixant de costat a totes aquelles explotacions que no aconsegueixen vendre o venen a intermediaris.

El sector oví-caprí és un dels principals damnificats en la CV pel COVID-19 amb més de 12 milions d’euros en pèrdues, estimades en funció dels dos mesos de confinament (març i abril) i també de la seua repercussió al llarg de tot l’any. La venda de corders i cabrits ha descendit d’una forma alarmant. Fora del consum de la restauració davant el tancament de restaurants, el consum en les llars es decanta per una altra mena de carns més barates com el pollastre o el porc. També els afecta de manera considerable als productors d’oví i caprí de llet, la producció dels quals anava destinada a l’elaboració de formatges o iogurts i que s’han quedat sense eixida comercial davant el tancament de restaurants i mercats ambulants.

D’acord amb el que s’estableix pel Ministeri, l’import màxim de l’ajuda seria de 30 euros per animal, amb una edat igual o menor a 4 mesos, que hagen eixit de la granja amb destinació a l’escorxador entre el 14 de març i l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma, tots dos inclusivament, fins a un màxim de 70 animals per granja i de 200 en el cas de tractants centres de concentració.

Dels 11,5 milions de femelles reproductores a Espanya entorn del 55-70% es troba en paridora, per tant al voltant de 7,2 milions de corders podrien entrar en comercialització. El Ministeri, no obstant això, planteja ajudar solament als primers 70 corders que s’embenen en la granja, al voltant de 2,1 milions.

En aquest sentit, l’organització proposa que es destinen les ajudes en funció de femelles reproductores per a aquelles explotacions que almenys tinguen 125 en cas d’explotacions d’oví i 65 femelles reproductores en explotacions de caprí. Igualment es planteja que el nombre màxim d’animals subvencionables en aquestes explotacions siga de 1000 femelles reproductores en oví i 600 en caprí, en granges gestionades per persones físiques i en cas de societats, aqueix valor multiplicat pel nombre de socis. L’import plantejat per femella reproductora seria de 15€.

D’aquesta manera, segons l’organització, amb aquest criteri s’aconseguiria beneficiar a les explotacions professionals que viuen de l’activitat ramadera. D’altra banda, proposa eliminar com a beneficiàries a les explotacions de tractants o operadors comercials i els centres de concentració d’animals que compren bestiar a preu molt baix i ho venen traient un gran marge.

A part dels canvis en les ajudes, LA UNIÓ demanda una simplificació dels tràmits i facilitar la presentació de sol·licituds. Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, creu que “a part de millorar les ajudes perquè accedisquen el màxim nombre de productors d’oví-caprí en crisi per a evitar l’abandó de les seues explotacions, cal agilitzar la gestió i els tràmits a fi de que arriben al més prompte possible perquè hi ha casos en la Comunitat Valenciana d’urgent necessitat”.

Publicitat