La Torre d’en Besora finalitza l’ampliació i millora del cementeri

390
PUBLICITAT

L’Ajuntament de La Torre d’en Besora ha finalitzat els treballs d’ampliació, millora i condicionament del cementeri municipal. Les obres s’han realitzat en dues fases, una primera, subvencionada amb 46.745’26 euros, per la qual s’han adquirit nous terrenys i ampliat l’espai del cementeri, així com s’han construït 20 nínxols deixant espai per a construir de nou en un futur. I una segona, realitzada amb fons propis de l’Ajuntament, en la qual s’han creat 8 columbaris, s’ha netejat i condicionat l’entorn, s’ha adequat una zona d’aparcament a l’entrada al recinte, s’ha pintat tant l’exterior com l’interior de l’edifici i s’ha canviat el rètol de l’entrada.

“Amb aquesta actuació pretenem que el municipi compte amb un espai adequat a les necessitats actuals i futures dels veïns i veïnes” ressalta l’alcalde, David Vicente Segarra. Una actuació que cobra especial importància a pocs dies de la celebració de Tots Sants, l’1 de novembre, quan s’espera una major afluència de visitants.