La portellana Marta Tena Solsona explica a l’UJI la seua investigació sobre els orígens de la vida

416
Marta Tena

La investigadora de la Universitat Tècnica de Munic, Marta Tena Solsona, doctora per la Universitat Jaume I de Castelló, ha impartit la conferència «Molecular assemblies driven far for equilibrium by chemical reaction networks», dins del cicle de conferències «Perspectives actuals de la química inorgànica i orgànica» del pla estratègic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de l’UJI, on ha explicat el seu nou treball d’investigació relacionat amb els orígens de la vida.

La recerca en què actualment treballa tracta de dilucidar els orígens de la vida gràcies a l’estudi de sistemes fora d’equilibri que estan caracteritzats pel consum de combustible i la dissipació d’energia en el seu entorn. Per al disseny d’aquests materials supramoleculars dissipatius és important tenir en compte aspectes tant termodinàmics com cinètics. El seu treball ha donat lloc a dues publicacions en la prestigiosa revista Nature Communications (M. Tena-Solsona et al., Nat. Commun. 2017, 8, 15895; M. Tena-Solsona, et al., Nat. Commun. 2018, 9, 2044).

La doctora Marta Tena, nascuda a Castelló en 1987, va cursar els seus estudis de Llicenciatura en Química i màster en la Universitat Jaume I. Posteriorment, va realitzar el doctorat en el grup de Juan F. Miravet i Beatriu Escuder, on va obtenir el títol de doctora amb premi extraordinari l’any 2015. Tena ha continuat amb la recerca científica en la Universitat Tècnica de Munic (Alemanya), on ha aconseguit una de les prestigioses beques Marie Sklodowska-Curie, que es concedeixen a personal investigador excel·lent per donar-li la possibilitat d’adquirir noves competències i així completar la seua formació professional, animant-los a la mobilitat transnacional, intersectorial i interdisciplinària.