La màscara deixa de ser obligatòria en la Diputació de Castelló, excepte en la infermeria de Penyeta Roja i en els vehicles del Parc Mòbil ocupats per dos o més persones

280
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

L’ús de la màscara deixa de ser obligatori en les diferents dependències de la Diputació de Castelló, excepte en la infermeria del complex sociosanitari de Penyeta Roja i a l’interior dels vehicles o mitjans de transport de la institució quan en el seu interior vagen dos o mes persones. Així s’ha decidit en la reunió del comité de seguiment i estratègia enfront de la covid-19 celebrada en la jornada de hui, en la qual també s’ha fet una crida a l’ús responsable d’aquesta peça de protecció sanitària en espais tancats d’ús públic en els quals les persones transiten o romanguen durant un temps prolongat.

Pel que respecta als salons de plens, recepcions, comissions o sales en les quals de desenvolupen processos selectius, es recuperaran els aforaments previs a la irrupció de la pandèmia mantenint unes condicions adequades de ventilació i recomanant l’ús de la màscara quan no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal de metre i mig. Fins i tot es valorarà la possible obligatorietat si en algun moment es considera necessari.

D’altra banda, encara que deixa de ser obligatòria, es recomana la seua utilització a les treballadores i treballadors de més de 60 anys, immunodeprimides o embarassades. Una recomanació que es fa extensiva al personal de teleajuda domiciliària i d’oficines de recaptació, registres, Ofisam, taquilles del Castell de Peníscola, centres d’educació especial i tecnificació esportiva de Penyeta Roja, residència d’estudiants, ascensors, lavabos, i zones de treball amb despatxos compartits i ventilació desfavorable.

També es recomana l’ús de la màscara al personal que tinga qualsevol símptoma compatible amb la covid-19 o que haja estat en contacte amb persones positives.

Segons ha explicat el president de la Diputació, José Martí, «del que es tracta és d’adaptar el dia a dia de la institució a la nova situació sanitària i de recuperar, en la mesura dels possible, les condicions de treball prèvies a la pandèmia». No obstant això, Martí ha recordat que «encara que estem molt millor, el virus continua entre nosaltres», raó per la qual fa «una crida a la prudència de les treballadores i els treballadors de la casa perquè facen un ús responsable del seu lliure dret a decidir sobre l’ús de la màscara, optant per la seua utilització en els casos en els quals el recomana el comité de seguiment i estratègia enfront de la covid-19», que es va constituir el 16 de març de 2020.