La Mancomunitat Els Ports llença un taller d’ocupació sobre el sector forestal

814
Taller d'ocupació "El nostre bosc, el nostre futur"
PUBLICITAT

La Mancomunitat Els Ports, amb el finançament del servei d’ocupació valencià Labora, llença el taller d’ocupació “El nostre bosc, el nostre futur”. La iniciativa s’integra dintre del projecte T’avalem 2021. Amb aquesta formació es podran adquirir els certificats de professionalitat AGRA0108 d’aprofitaments forestals i AGRA0209 d’activitats auxiliars en aprofitaments forestals. Es podran beneficiar fins a 10 persones durant 12 mesos i seran remunerades segons el salari mínim interprofessional.

Per accedir-hi cal estar inscrit al programa de Garantia Juvenil i a l’espai Labora d’acord amb les especialitats del taller i tenir més de 16 anys i menys de 30 a data de contractació.

Les oficines de Labora vinculades al taller són la de Castelldefels (espailabora_castelldefels@gva.es 964723150) o la de Vinaròs (espailabora_vinaros@gva.es 964468570). Per sol·licitar més informació cal adreçar-se a les oficines de la Mancomunitat Els Ports.