La Mancomunitat Comarcal Els Ports aprova per unanimitat un pressupost pel 2020 de 739.524€

738
PUBLICITAT

· També s’aprova la modificació dels estatuts per incloure els nous pobles adherits a la Mancomunitat

La Mancomunitat Comarcal Els Ports va reunir a finals de febrer a Herbers a tots els alcaldes dels municipis de Els Ports en un ple ordinari per tal de debatre diverses qüestions importants respecte aquesta comarca del nord de Castelló.

El punt més destacat per tractar va ser l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2020. La partida més elevada d’aquest correspon a la despesa de personal, que ascendeix a 515.620€. Aquest import és degut al fet que la Mancomunitat compta actualment amb 22 treballadors, i per a aquest exercici ha decidit apostar en Serveis Socials, així com en el Programa Empace, que actualment està desenvolupant una Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials al servei de tots els municipis.

La següent partida més elevada és la de béns corrents i serveis, que ascendeix a un total de 191.250€ i engloba edificis i altres construccions, estudis i treballs tècnics i el Pla de Competitivitat Turística així com el Pla de Competitivitat Eòlica.

El pressupost del 2020, que ascendeix a un total de 739.524€, va ser aprovat per unanimitat per tots els alcaldes presents.

Un altre dels punts a tractar va ser la modificació dels estatus de la Mancomunitat per certificar l’adhesió dels nous pobles que s’han unit recentment a aquest ens comarcal. Es tracta dels municipis d’Ares, Castellfort, Palanques, Portell, Herbers i Sorita. A més, aquests municipis s’integraran al GR-331 Camí de Conquesta, recorregut que passa per tots els pobles de la comarca de Els Ports.

De la mateixa manera, van aprovar les quotes d’aportació de cada ajuntament, formades per una aportació fixa i una complementària en funció dels habitants de cada municipi.

Els altres punts tractats al ple van ser l’adhesió de la Mancomunitat Comarcal Els Ports al programa Xarxa Salut de la Generalitat Valenciana, així com la creació d’una Comissió d’Igualtat destinada a vetllar pel compliment del Pla d’Igualtat existent.