La innovadora remodelació de la plaça de la Casa de Cultura de Vilafranca, candidata al Concurs Ceràmic de Regeneració Urbana Club

703
Casa de la Cultura de Vilafranca-
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vilafranca presentarà un projecte innovador de remodelació de la plaça de la Casa de la Cultura al Concurs Ceràmic de Regeneració Urbana Club que anualment convoca la Diputació de Castelló.

Així, el consistori vilafranquí ha fet una proposta de millora de l’espai, ja que es troba en una via principal del municipi i gaudeix de molta visibilitat. Alhora és un lloc que té molta vida cultural i és punt de trobada, sobretot entre la joventut.

Sota de la plaça es troba la sala de teatre Carles Pons. El mal estat en que es troba actualment provoca filtracions d’aigua i humitat. Per això la proposta d’adequació es basa en tres eixos principals: resoldre els problemes d’humitat, millorar l’accessibilitat tant per l’avinguda Castelló com pel Grup Francolí i millorar l’aprofitament de l’espai; utilitzar materials ceràmics antilliscants amb les millors tècniques actuals i dotar l’espai d’un aspecte més digne i colorit tot complint la normativa.

El punt més innovador del projecte és la dotació d’un tram calefactat en l’accés a l’edifici per resoldre els problemes de formació de gel en els mesos d’hivern. A més també es preveu habilitar una zona d’ombra retractable.

El concurs, impulsat des de la Diputació de Castelló, subvenciona el projecte guanyador amb 200.000 euros per a dur a terme el projecte presentat. Entre els projectes guanyadors en edicions anteriors es troba la construcció d’un pont a Sant Rafael, l’estació d’autobusos de Vinaròs o una plaça a Peníscola.