La foto. Villores formigona la pista d’accés a “Les Escobes”

220

L’Ajuntament de Villores ha informat que s’han dut a terme treballs de formigonat a la pista d’accés a “Les Escobes”.

Un dels trams estava molt deteriorat i per això s’ha realitzat aquesta actuació sobre el ferm.