La foto: L’oficina de turisme de Vilafranca informa a tots els visitants i corredors d’Entreparets

567
PUBLICITAT