La foto. Els “candeleros” damunt del Samu

181

Joan Monferrer ha fet esta fotografia que mostra com els “candeleros” -així es nomenen a Vilafranca- van baixant de les teulades.