La Diputació implanta la finestreta única per agilitzar i facilitar encara més les seves relacions amb els ciutadans i les empreses

151

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló treballa en la contínua implantació d’eines d’Administració Electrònica d’acord a la seva aposta per la innovació pública per millorar les relacions tant amb els ciutadans com amb els seus proveïdors, agilitzant al màxim aquests procediments i estalviant costos en mitjans materials i sobretot en temps. Així, l’última novetat en aquest intens camí iniciat per Javier Moliner al capdavant del Govern Provincial a 2012 ha estat la implantació de la finestreta única.

Així, entre els avantatges d’aquesta nova eina a través de la qual es centralitza tota la documentació de què disposa la Diputació, al ciutadà i a les empreses se’ls estalvia temps i costos relacionats amb desplaçaments. A més, cal tenir en compte la flexibilitat d’horaris, ja que les oficines virtuals o seus electròniques estan obertes 24 hores els 365 dies de l’any i són accessibles des de qualsevol lloc.

Immediatesa, atès que els tràmits es poden realitzar en breu espai de temps. Major simplicitat, ja que l’ús de l’administració electrònica evita aportar documentació que ja obra en poder de l’Administració .. Reducció de les càrregues administratives, a través de la millora dels procediments burocràtics.

Cal recordar que la seu electrònica de la Diputació està activa per a qualsevol ciutadà en http://dipcas.sedelectronica.es/info.0 i ja en el seu interior, depenent del tipus de relació amb l’Administració (com a ciutadà, Ajuntament o empresa) , hi ha actius tot un seguit de serveis per facilitar qualsevol tramitació amb el mínim d’esforç per part de l’interessat.