La Diputació de Castelló actualitza la seua informació sobre infraestructures i equipaments dels municipis de la província

618
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló ha procedit a l’actualització de la informació de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL) dels municipis castellonencs, que figuren en els ‘datasets’ disponibles en el Portal de Dades Obertes de la institució provincial i que ha sigut possible gràcies a la col·laboració del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), de l’àrea d’infraestructures de la Diputació.

En aqueixos ‘datasets’, com destaca la diputada de Noves tecnologies, Xaro Miralles, es recull informació dedicada a una àmplia varietat de temes com a enllumenat públic, instal·lacions esportives i de protecció civil, cases consistorials, centres d’ensenyament, culturals, assistencials i sanitaris, llotges i mercats, depuradores, abocadors, tanatoris, carreteres, etc. (https://datosabiertos.dipcas.es/)

Els 20 ‘datasets’ amb aquesta temàtica poden ser de gran utilitat i presenten un gran potencial per a ser reutilitzats, degut, entre altres factors, al format utilitzat. Cadascun d’aquests ‘dataset’ es troba geo-referenciat, amb la qual cosa, la informació continguda en el mateix pot servir per a detectar necessitats, anàlisis mediambientals o estudis territorials.

A títol informatiu, els ‘datasets’ sobre equipaments i infraestructures locals contenen informació general i equipaments com ara dades demogràfiques, de planejament i característiques de tots els equipaments existents en cadascun dels municipis. En el cas del portal de dades de la Diputació de Castelló, s’inclou informació sobre xarxa viària, residus i sistemes de depuració d’aigües.

La informació recollida en aqueixa enquesta és útil des d’un punt de vista estadístic, ja que proveeix d’una àmplia bateria de dades sobre equipaments municipals, estat de les infraestructures territorials o serveis urbans, entre altres.