José Martí recull la preocupació dels treballadors del CICU de Castelló davant el projecte de centralització del servei a València

550
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

El president de la Diputació, José Martí, traslladarà a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la preocupació dels treballadors del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) de Castelló pel projecte de centralització del servei a València.

Aquests professionals consideren que la supressió de la unitat de Castelló anirà en detriment de l’atenció a les ciutadanes i els ciutadans de la província perquè es produirà un increment del temps de resposta. En la seua opinió, optar per la centralització suposa un rotrocés que farà que es ressenten el factor humà i la proximitat.

Segons han explicat, a la província de Castelló existeix un equip homogeni des de fa 23 anys, compost per sis locutors i set coordinadors, el funcionament dels quals és satisfactori, i en el qual al llarg dels anys s’ha format a persones que posteriorment han prestat servei en altres centres d’informació i coordinació.

Aquests treballadors sostenen que el coneixement del terreny és fonamental per a les prestació d’un servei eficaç, tal com ha quedat de manifest durant la pandèmia.