Ja està disponible el mapa d’empreses de la comarca dels Ports

811
Mapa comarcal d'iniciatives empresarials Els Ports
PUBLICITAT

La Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials (XCIE) ha presentat ja el mapa comarcal d’empreses i serveis de la comarca dels Ports. Aquesta és la culminació d’un projecte que es va iniciar el 2020. Poc a poc s’han anat recopilant els diferents negocis i serveis que té la comarca. A dia d’avui compta amb 200 empreses tot i que encara en falten. D’aquesta manera, des de la XCIE es convida a tothom que no estigua i vullga aparèixer a fer-los arribar la informació.

El mapa esdevé una eina de promoció dels serveis i de les empreses, tant de forma intracomarcal com extracomarcal. L’objectiu és que la ciutadania conega de quins serveis disposa el territori i no haver d’acudir a empreses externes.

La iniciativa naix per la dispersió geogràfica dels negocis arreu dels 17 municipis de la comarca. S’ha vist que la ciutadania desconeix els serveis de què disposa a proximitat, i això els porta a cercar-los a les ciutats. D’aquesta manera es pretén publicitar, promocionar i diversificar l’economia de la comarca.

Així es des de l’acord territorial Reactiva Els Ports, es vol promocionar les empreses i potenciar el comerç de proximitat, tot visibilitzant les empreses de la comarca.

Al mapa es pot accedir des del lloc web de la Mancoumunitat Els Ports o des de la pàgina que el programa Reactiva Els Ports llençarà properament: www.reactivaelsports.com.

Al directori podem trobar les empreses classificades per sectors, informació detallada de cadascuna d’elles, l’àmbit d’ocupació, contacte, pàgina web, horaris, etcètera. Aquelles empreses que desitgen aparèixer-hi cal que fagen arribar la informació a l’adreça de correu cieelsports@gmail.com