Ja està disponible el mapa d’empreses de la comarca dels Ports

232
Mapa comarcal d'iniciatives empresarials Els Ports

La Xarxa Comarcal d’Iniciatives Empresarials (XCIE) ha presentat ja el mapa comarcal d’empreses i serveis de la comarca dels Ports. Aquesta és la culminació d’un projecte que es va iniciar el 2020. Poc a poc s’han anat recopilant els diferents negocis i serveis que té la comarca. A dia d’avui compta amb 200 empreses tot i que encara en falten. D’aquesta manera, des de la XCIE es convida a tothom que no estigua i vullga aparèixer a fer-los arribar la informació.

El mapa esdevé una eina de promoció dels serveis i de les empreses, tant de forma intracomarcal com extracomarcal. L’objectiu és que la ciutadania conega de quins serveis disposa el territori i no haver d’acudir a empreses externes.

La iniciativa naix per la dispersió geogràfica dels negocis arreu dels 17 municipis de la comarca. S’ha vist que la ciutadania desconeix els serveis de què disposa a proximitat, i això els porta a cercar-los a les ciutats. D’aquesta manera es pretén publicitar, promocionar i diversificar l’economia de la comarca.

Així es des de l’acord territorial Reactiva Els Ports, es vol promocionar les empreses i potenciar el comerç de proximitat, tot visibilitzant les empreses de la comarca.

Al mapa es pot accedir des del lloc web de la Mancoumunitat Els Ports o des de la pàgina que el programa Reactiva Els Ports llençarà properament: www.reactivaelsports.com.

Al directori podem trobar les empreses classificades per sectors, informació detallada de cadascuna d’elles, l’àmbit d’ocupació, contacte, pàgina web, horaris, etcètera. Aquelles empreses que desitgen aparèixer-hi cal que fagen arribar la informació a l’adreça de correu cieelsports@gmail.com