Ivace+i Energia concedeix 4,4 milions d’euros als municipis del Fons de Compensació del Pla Eòlic

84
PUBLICITAT
  • Aquesta subvenció, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, servirà per a desenvolupar 20 projectes

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, que dirigeix Nuria Montes, ha resolt la convocatòria del Fons de Compensació del Pla Eòlic publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i destinarà 4,4 milions d’euros entre els municipis de zones eòliques per a donar suport a un total de 20 projectes.

El Fons de Compensació que gestiona Ivace+i Energia, contempla subvencions econòmiques per a donar suport als projectes presentats pels municipis amb l’objectiu de contribuir a revitalitzar les zones d’interior.

Aquesta quantitat es correspon amb el cànon que els promotors de les zones 1,2,3 i 8 del Pla Eòlic han realitzat a Ivace+i Energia i la seua finalitat és que tots els municipis d’aquestes zones que, d’alguna forma estan inclosos en el Pla Eòlic, es vegen beneficiats i no sols aquells en els quals s’han construït parcs eòlics.

Aquestes zones, a excepció de la 8, situada a la província de València, es troben a la comarca castellonenca dels Ports. En total, són 13 parcs que aporten prop de 500 megavats d’energies renovables al sistema elèctric.

Així doncs, Ivace+i Energia recolzarà les iniciatives presentades pels municipis de la Iessa, Andilla, Sacanyet, la Todolella, Xelva, Portell de Morella, Cinctorres, Palanques, Villores, La Mata, Vilafranca, Sorita, Castellfort, Olocau del Rei, Ares del Maestrat, Forcall, Morella i Figueroles de Domenyo, així com dos projectes presentats per la Mancomunitat Comarcal dels Ports i la Mancomunitat de la Regió muntanyenca.

Quant a la tipologia dels projectes abasten actuacions que van des de la millora d’infraestructures municipals a la millora de xarxes de clavegueram, enllumenat públic i la renovació de la xarxa de proveïment d’aigua i paviment, així com l’adequació de zones esportives o la restauració d’edificis públics, entre altres.

Distribució dels fons

A través del Fons de Compensació, Ivace+i Energia subvenciona cada any aquells projectes presentats per les corporacions locals que suposen la millora les infraestructures rurals i de serveis.

En la distribució dels fons tenen prioritat, en primer lloc, aquells municipis que no alberguen parcs, però sí que alberguen infraestructures d’evacuació de l’energia elèctrica que es genera en ells, com a línies elèctriques i subestacions. En segon lloc, els que no alberguen parcs, però aquests parcs sí que siguen visibles des del municipi.

En tercer lloc, aquells que sense albergar parcs sí que tenen infraestructures d’obra nova o ampliació de camins d’accés als parcs i, en últim lloc, es valoraran els municipis que sí que alberguen parcs, ja que aquests municipis ja perceben ingressos per llicència d’activitats, imposat de béns immobles, etc.

Dins d’aquest apartat figuren els projectes de millora de camins rurals, de la xarxa viària rural d’accés pedanies, caserius i masies, projectes d’electrificació rural en granges, alqueries i en general edificacions aïllades, així com qualsevol altre que supose la millora de les infraestructures rurals.

També se subvencionen projectes d’energies renovables, tant construccions d’instal·lacions d’aprofitament d’aquesta mena d’energies com l’organització d’accions de divulgació com a tallers, cursos, fòrums xarres, etc. A més, també es recolzaran econòmicament tots aquells projectes que incidisquen en una millora de les condicions socioeconòmiques dels municipis.