-El Diari Oficial publica les ajudes a les quals també es poden presentar empreses i entitats

-Durant el passat any, l’IVACE va donar suport a la instal·lació de 168 punts de recarrega elèctrica elèctrica en el nostre territori

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del IVACE, ha iniciat el programa per a impulsar la implantació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en el nostre territori. Aquestes ajudes estan dirigides a entitats i a empreses, tant grans com a pimes, i tenen de termini fins al pròxim 8 de març per a presentar els projectes.

Així doncs, tal com publica hui dimarts el Diari Oficial de la Generaliat Valenciana, es recolzarà el cost de la instal·lació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, amb subvencions un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en deu punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d’ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.

Així mateix, aquestes ajudes es podran augmentar fins a 40 punts percentuals per a les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que desenvolupen ajuntaments i entitats públiques.

Els projectes que poden presentar-se són de tres tipus; les estacions de recàrrega ràpida d’accés públic amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC), les estacions dd’accés públic de recàrrega semiràpida (amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o alterna) i per a totes aquelles estacions privades que donen servei de recàrrega a vehicles elèctrics, no incloses en les tipologies anteriors.

Segons les estimacions d’IVACE Energia, l’estalvi econòmic anual elèctric respecte a un vehicle que utilitza combustible convencional està entorn del 60%. Així doncs, amb 2,5 euros, un vehicle elèctric recorre 100 km, i si la recàrrega es realitza en horari nocturn es redueix a un euro. Recórrer aqueixa mateixa distància amb gasoil suposa un cost econòmic de 5,5 euros aproximadament.

Cal destacar que el transport és el major consumidor d’energia a la Comunitat Valenciana. Concentra el 40% de tota l’energia que es consumeix en el nostre territori, amb l’agreujant que, en la seua gran majoria utilitza com a font d’energia els derivats del petroli, causants de la majoria dels gasos contaminants.

Per açò, es pretén facilitar la transició a un nou tipus de mobilitat més sostenible en la qual adquirisquen protagonisme les formes de transport no depenents dels derivats del petroli.

Durant el passat any, l ‘IVACE va concedir ajudes per a la instal·lació de 168 punts de recàrrega elèctrica en el nostre territori.Així doncs, d’acord amb les dades de l’IVACE, aquests punts de recrrega evitaran l’emissió a l’atmosfera d’1.237 tones de CO2 a l’any i al seu torn permetran anualment un estalvi de 450.000 de combustible.

Cal destacar que els punts de recaàrrega ràpida tarden 20 minutos en una recàrrega del 80%, els punts denominats semiràpids, necessiten al voltant d’1,5 hores per a la recarrega i els punts de recàrrega lenta necessiten 6-7 hores aproximadament per a realitzar la recàrrega.

Objectius del Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric

Aquestes ajudes s’emmarquen dins de les accions previstes en el Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega elaborat per Ivace Energia.

El Pla estableix per a 2030 una quota de mercat del vehicle elèctric del 25% del total de vehicles venuts en el nostre territori. Al costat de l’objectiu d’implantació del vehicle elèctric, el Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric arreplega també els objectius en matèria de la infraestructura de desplegament de recàrrega.

Així es contempla aconseguir per a 2030 un total de de 270 punts de recarrega ràpida ( 30 minuts de temps necessari para la recarrega del 80%) i 2.100 punts de recarrega *semi ràpida ( entre una i dues hores per a la recarrega del 100%). La consecució d’aquests objectius porta associada una important disminució de de les emissions d’efecte hivernacle, que el Pla situa en 622.000 tones de CO2.

Quant als punts de càrrega *semi ràpida previstos, s’instal·laran en els principals nuclis urbans distribuïts segons factors soci-econòmics, posant l’accent en els centres del sector terciari tractors de mobilitat, com a centres comercials, centres esportius, etc, i punts vertebradors.