Igualtat convoca subvencions per valor de 24 milions d’euros per a projectes socials

170
PUBLICITAT
  • Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a partir de demà, 8 de juny, en la seu electrònica de la Generalitat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions per a aquest exercici destinades a finançar els programes de caràcter social per un total de 24.728.000 euros amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7 per cent de l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) en la Comunitat Valenciana. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) d’aquest dimecres publica la convocatòria d’aquestes ajudes la finalitat de les quals és subvencionar programes d’interès general destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat.

Cal recordar que aquestes subvencions van dirigides a les entitats del tercer sector que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre, sense fins de lucre i que tinguin seu, oficina, delegació permanent o domicili social en la Comunitat Valenciana.

En concret, es finançaran actuacions recollides en 15 eixos diferenciats en dos grups, un genèric i un altre específic, amb un import de 23.157.000 euros, i amb 1.571.000 euros es finançarà un altre eix per a despeses en equipament.

Per a l’adjudicació de les subvencions es tindran en compte criteris de valoració de les entitats, com la seva implantació i aplicació territorial, persones associades i afiliades, especialització, qualitat en la gestió, fons propis, subvencions rebudes i finançament privat, recursos humans, participació social i voluntariat.

També, les clàusules socials sobre contractació específica de col·lectius més vulnerables i l’existència de plans per a la igualtat efectiva de dones i homes.

D’altra banda, els criteris de valoració dels programes tindran en compte l’avaluació de les necessitats socials, la seva incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, els col·lectius als qui van dirigits, contingut, qualitat, pressupost, àmbit d’aplicació i experiència en la gestió de programes socials, entre altres.