Herbers instal·la plaques solars per 48.000 euros per a subministrar d’energia el pou d’aigua potable

107
PUBLICITAT

El projecte està subvencionat per la Diputació amb càrrec als anys 2022-23

L’Ajuntament d’Herbers ha finalitzat les obres d’una instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum del sondeig municipal que proveeix d’aigua potable al municipi. El projecte, valorat en 48.237,28 euros i executat per la mercantil Monserrat Castel S.F., forma part de la convocatòria del Pla Castelló Avança de la Diputació Provincial per als anys 2022 i 2023.

Aquest sondeig, conegut com a pou Raconet, està situat en una plana a 792 metres, al costat de l’Assagador del camí de Morella. D’ell s’extrau aigua per a consum humà mitjançant bombament fins a una profunditat de 300 metres. A una distància aproximada de 600 metres sobre la muntanya del Tossal del Sabater, a 910 metres d’altura, es troba el depòsit alimentat per aquest pou.

En la zona hi havia prèviament panells fotovoltaics per a generar energia elèctrica amb la qual subministrar als repetidors de televisió i antenes situades al Tossal. El projecte i la direcció d’obra executats pel despatx d’enginyeria i arquitectura de Borriana Asistencia Técnica Global Enginyers SLP, especialitzat en energies renovables, ha aprofitat l’existència d’infraestructura fotovoltaica en aquesta zona per a subministrar al pou.

L’obra ha suposat l’execució d’una nova instal·lació de panells solars al costat de la ja existent i una conducció elèctrica des d’aquests nous panells fins al pou Raconet, que ara utilitzarà l’energia solar per a activar les bombes d’aquest sondeig.