GSG ASESORES

GSG Asesores ha fet arribar a les seues clientes i clients una nova circular informativa sobre novetats en la modificació de terminis d’aprovació i formulació en els comptes anuals. També es tracten els terminis de legalització dels llibres contables.

Per a dubtes i gestions consulteu amb la gestoria (oficines a Castelló i Vilafranca).

CLIC ACÍ PER A LLEGIR LA CIRCULAR QUE HA ARRIBAT ALS CLIENTS DE LA GESTORIA

Publicitat