Forcall presenta un pressupost de 1,5 milions que centra les inversions en l’ampliació de la residència

274
Ampliació de la Residència de Forcall
L’Ajuntament de Forcall ha presentat el pressupost per al 2015. Els comptes ascendeixen a 1,5 milions d’euros. Si es compleix el consistori aspira a finalitzar l’any amb superàvit comptable. Cal ressenyar que al tancament de 2014 l’Ajuntament de Forcall no manté deutes amb els bancs. Els únics problemes econòmics procedeixen dels deutes de la Generalitat Valenciana amb la residència de la Tercera Edat.

Les inversions reals dels comptes de 2015 se centren en les diferents fases d’execució de la residència de la Tercera Edat. La partida destinada a inversions serà de 410.000 euros. El consistori, a més de continuar amb la ampliacón de la residència, també té previst dedicar una partida important per a la millora del poliesportiu. La millora de les infraestructures hidràuliques i l’equipament del Meson de la Vila centren altres capítols. El consistori seguirà apostant per l’ocupació en la mesura de les seves possibilitats. L’alcalde, Santiago Pérez, ha assenyalat que l’objectiu és avançar el màxim possible en l’ampliació de la residència, el que suposarà que el geriàtric disposi de 20 places més per a residents i es creïn nous llocs de treball.