Forcall millora les pistes i camins rurals

188

L’Ajuntament de Forcall, a través d’una ajuda concedida per la Conselleria d’Agricultura, realitza treballs de pavimentació i millora dels accessos a explotacions agràries i ramaderes. La quantia de l’ajuda és de 37.018 euros.

Les actuacions que ja s’estan desenvolupant se centren en els accessos a les granges de la carretera de Zorita, de la zona de la Torreta, i la SAT Bergantes i en la pista de Xiva fins a la Torre Amela.

L’actuació, que es realitzarà en dues anualitats, transcorre per vies protegides i camins pecuaris, per la qual cosa el consistori ha hagut de sol·licitar els permisos pertinents per a treballar. Les obres han sigut adjudicades a l’empresa Francisco Monfort.