Enquesta veïnal per a conéixer l’opinió sobre el comerç local a Vilafranca

352
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vilafranca i l’Associació Vilafranca, Espai de Comerç, han activat una enquesta a través de les xarxes socials per a conéixer l’opinió dels veïns i veïnes sobre el comerç local en el municipi dels Ports. D’aquesta forma, entre les preguntes figura la franja d’edat de l’enquestat i el seu lloc de residència (per a conéixer si la persona viu en el la localitat tot l’any o en dates assenyalades, en pobles veïns o turista). 

A més, també es pregunta per la freqüència de realització de compres a Vilafranca i el motiu pel qual es fan allí. Entre les opcions es troben algunes com “estalviar temps en desplaçaments”, la “qualitat dels productes” o la “confiança i assessorament dels comerciants”. 
Les següents preguntes versen sobre el grau de satisfacció dels consumidors amb l’equipament comercial, el sector de l’alimentació, el sector drogueria/perfumeria, les opcions en roba i calçat i els articles de la llar. Davant això, a continuació es pregunta si es troba a faltar algun tipus de comerç en el municipi i quin i què és allò més valorat en el comerç local pels compradors.

També es pregunta per les compres en dissabtes, si realitzen, on i quina quantitat de diners es gasta. A més de sobre el comerç al poble, l’enquesta compta amb preguntes sobre la compra per internet i en grans superfícies comercials.