“Els prígens del Maestrat històric” presentat a Vilafranca

101
Origens MaestraAt Històric Vilafranca

-Nota de l’Ajuntament de Vilafranca-

El professor d’història especialitzat en l’època medieval, Vicent Royo, ha presentat a Vilafranca “Els orígens del Maestrat històric”. En l’obra es descriu com el segle XIII va marcar l’inici d’una nova etapa històrica amb la conquesta cristiana. Amb la colonització es van fundar 30 pobles que van assumir un marcat caràcter rural. Es va implantar un nou ordre agrari. A principis del segle XIV es va fundar l’orde de Montesa i els antics senyorius queden sota el domini dels frares. La història dels pobles va passar a dependre de les relacions entre els senyors i els vassalls amb moments d’entesa i lluita. Cal recordar que Vicent Royo va guanyar el 2016 el premi d’investigació Explorador Andrés, concedit per l’Ajuntament de Vilafranca.