Els onze Grups d’Acció Local (GAL) de la Comunitat Valenciana s’han reunit amb el nou director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat David Torres per a parlar sobre l’avanç de les ajudes dels fons Leader i la forma de distribució del treball. A més, durant la reunió es va comunicar la substitució d’Ana Torrelles per Cristina Gregori Benítez com a Cap de Servei d’Estratègia Territorial Rural.

El gerent del grup d’Acció Local Altmaesports Leader, pertanyent a les comarques dels Ports i l’Alt Maestrat, José Antonio Cruz, ha assenyalat que en la reunió es van establir les bases per a fer trobades regulars, amb una periodicitat bimensual, en els quals s’acostaran coneixements, resoldran dubtes i posaran en pràctica els coneixements adquirits per cada Grup.

Així mateix, cada responsable va manifestar el seu cas particular i va exposar quin és a l’avanç de les ajudes en la seua zona, així com temes relacionats amb el funcionament intern del Grup i problemes que hagen pogut sorgir tant a nivell Grup com en les propostes presentades o casos particulars dels sol·licitants.

Cal recordar que a la Comunitat Valenciana hi ha onze grups d’Acció de Local: 5 a Castelló, 3 a València i 3 a Alacant.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA