Els bombers asseguren el teulat del centre sanitari de Vilafranca per evitar que el vent alce el teulat

222

En la seua intervenció del dijous dia 29 per la vesprada els bombers van assegurar les plaques metàliques del teulat del centre sanitari de Vilafranca.

Centre de Salut1

Centre de Salut2

Centre de Salut3

Centre de Salut5

Centre de Salut6

Centre de Salut7

Centre de Salut9

Centre de Salut11

Centre de Salut12

Centre de Salut15

Ho van fer amb gats per evitar que el vent alçara de nou les plaques metàliques que conformen el teulat. Cal recordar que no és la primera deficiència constructiva que pateix el centre sanitari. A poc d’inaugurar-se va caure el fals sostre a l’entrada i també es van registrar problemes amb la calefacció en els dies de més fred.