Els Ajuntaments de Portell, Castellfort, Palanques, la Pobla de Benifassà i Sorita demanen a la Mancomunitat Els Ports conèixer els processos de contractació

110
PUBLICITAT

En el dia d’ahir, els alcaldes i alcaldesses dels Ajuntaments de Portell, Castellfort, Palanques, la Pobla de Benifassà i Sorita, en representació dels seus municipis i com a vocals de la Mancomunitat Comarcal Els Ports, van sol·licitar per registre d’entrada de l’òrgan comarcal un resum amb els expedients de contractació (incloent els contractes menors) en els quals conste qualsevol informació rellevant (número d’expedient, objecte del contracte, data d’adjudicació, import d’adjudicació i adjudicatari) dels exercicis econòmics del 2017 fins a l’actualitat.

Aquesta petició deriva del comunicat emès fa unes setmanes per un veí i empresari de la comarca després de perdre una licitació contra una empresa de Madrid en la fase de ‘desempat’. Així mateix, els rumors i enraonies entre el veïnat i empreses de la comarca dels Ports han agafat força arran d’aquest comunicat. Els alcaldes i alcaldesses, amb aquesta petició, volen que tots els fets siguen clars per a vetllar per la transparència en les contractacions realitzades i evitar rumors.