ELECCIONS VOT
  • Les paperetes amb els sufragis triats es poden enviar fins dimecres que ve, 24 d’abril

Avui dijous, 18 d’abril, es tanca el termini per a sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals i els comicis a les Corts que se celebraran el pròxim dia 28.

El vot per correu s’ha de sol·licitar en qualsevol Oficina de Correus. Així mateix, juntament amb aquesta sol·licitud, s’haurà de sol·licitar el certificat d’inscripció en el cens. En Correus s’exigirà el DNI i es comprovarà la coincidència de la signatura, no sent admissible una fotocòpia d’aquest. L’Oficina de Correus remetrà la sol·licitud a la Direcció Provincial de l’Oficina del Cens Electoral en el termini de tres dies des de la seua presentació i, una vegada admesa la sol·licitud, ja no es pot votar de manera presencial.

D’altra banda, fins al 21 d’abril, l’Oficina del Cens Electoral té de termini per a remetre al ciutadà -per correu certificat- la documentació electoral la recepció de la qual haurà de realitzar-se personalment, i si no es trobara en el seu domicili se li deixarà avís perquè vaja a l’oficina de Correus corresponent. Una vegada triada la papereta s’introduirà en el sobre de votació juntament amb el certificat d’inscripció en el cens electoral, es tancarà i es remetrà a la Mesa electoral que li corresponga. La data límit per a manar el correu amb els vots és el dimecres de la setmana que ve, 24 d’abril.

El Servei de Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència dirigida a les Meses electorals i li les farà arribar a les 9 del matí. Així mateix, continuarà donant trasllat de la que puga rebre’s en aquest dia, fins a les 20 hores. La que es reba amb posterioritat a aqueix moment la traslladarà a la Junta Electoral de Zona. Una vegada que haja votat l’últim elector de la taula, es procedirà a introduir en l’urna respectiva els sobres que continguen les paperetes de vot remeses per correu.

A data de 16 d’abril de 2019, les sol·licituds de vot per correu registrades en les delegacions provincials de l’INE de la Comunitat Valenciana ascendeixen a un total de 162.739. En les passades eleccions a les Corts es van registrar un total de 56.484 sol·licituds, la qual cosa significa que per al pròxim 28 d’abril s’han multiplicat per 2,5 respecte als comicis anteriors. A Castelló sha passat de 7.065 el 2015 a 13.000, una diferència d’un 84,01%.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA