El taller d’ocupació de Castellfort forma a 16 alumnes en restauració de patrimoni i mobiliari

855
PUBLICITAT

-Nota de premsa-

Des de desembre de 2013 Castellfort acull un taller d’ocupació que té com a objectiu restaurar “Casa Masover” situada al complex del “Ermitori la Mare de Déu de la Font”. Per a això s’han implantat dos equips formatius, el de conservació i restauració de mobiliari i el de restauració del patrimoni. El taller l’integren un total de 16 alumnes, 8 a cada especialitat, a més de dos monitors, una auxiliar administrativa i la directora del taller. Durant els mesos que porten treballant – el taller finalitzarà al desembre-han dut a terme una intensa activitat formativa.

Quan es va iniciar el taller d’ocupació cada monitor va realitzar una planificació dels treballs a dur a terme. Aquesta planificació és la que s’està seguint per aconseguir els objectius establerts. La planificació ha unit formació i treball.

En el mòdul de recuperació de fusta dels alumnes-treballadors han rebut formació en tècniques de restauració i conservació de mobiliari. Així mateix han après tècniques de representació en 2 i 3 dimensions i han conegut les patologies que pot presentar la fusta que es veu afectada per l’acció de diferents insectes i paràsits. La professora també els ha instruït en els productes apropiats per al tractament i conservació dels diferents tipus de fusta. Els revestiments o la reposició de faltants han estat també aspectes rellevants.

En la formació dels participants al taller han adquirit coneixements sobre les tècniques de restauració apropiades en cada cas així com la forma d’actuar davant bigues, bigues ornamentades, portes, finestres … Una part de la seva tasca pràctica s’ha dut a terme a la Casa Masover, tot i que també es realitzen treballs a la zona del bar, als porxos amb aguijarrado i un habitatge.

En aquesta mateixa casa el mòdul d’obra s’ha executat el revestiment i acabats, la pavimentació, així com la demolició d’un forjat i la reconstrucció de la cuina. Els treballs han estat els propis d’una acció de rehabilitació en un edifici antic. Es tracta d’una acció que s’assembla als treballs reals que poden trobar en nombrosos municipis de la zona, on la rehabilitació d’habitatges antics és una pràctica habitual.
Així mateix, en el procés els alumnes han après a fer motllures d’escaiola a partir de les existents, aplicant diferents tècniques i utilitzant l’escaiola, la silicona i els motlles. En la seva tasca també s’ha practicat la utilització del guix i la calç en el revestiment. Els treballs en els diferents espais del Complex de la Mare de Déu de la Font han compaginat l’actuació de l’equip de restauració de la fusta amb l’equip de restauració d’obra.

Formació teoricopràctica

La formació teòrica a l’aula s’ha efectuat tenint en compte les dures condicions climatològiques existents a la zona. Per aquest motiu els dies hivernals es van destinar inicialment per a les accions teòriques. Prevenció de riscos laborals, informàtica, formació empresarial, dret laboral, contractació, cooperativisme, recerca de feina, com afrontar una entrevista, elaboració d’un currículum … han format part del procés.

Visites formatives

Durant els propers mesos s’han previst dues visites formatives en diferents espais de la comarca on han acollit tallers d’ocupació i escoles taller en anys anteriors.

Jornades De portes obertes i aspectes rellevants

Durant la celebració de la romeria de Catí a Sant Pere de Castellfort, que en el seu descens passa per la Mare de Déu de la Font, es van organitzar unes jornades de portes obertes per a tots els visitants. En la rehabilitació duta a terme cal destacar que els diferents colors identifiquen les sales que s’han recuperat. El color marró serà per a les habitacions i passadissos, el blau per als lavabos i el verd per a les cuines. Un altre aspecte destacable és la recuperació de la fusta que estava completament ennegrida i amb un manteniment insuficient. Així mateix s’han restaurat les escales que permeten accedir a l’ermita de la Mare de Déu de la Font.
Un dels aspectes que més ha cridat l’atenció és la recuperació de les bigues, ja que després de la fase de restauració ofereixen un aspecte totalment renovat.

En definitiva, el taller d’ocupació ha dut a terme un intens treball durant els primers nou mesos de vida, una acció que continuarà fins a desembre de 2014. 16 alumnes treballadors adquiriran nous coneixements per afrontar el seu futur laboral.