El programa Xarxa Llibres suposa un estalvi de més de 25.000 euros per a les famílies morellanes

244


-Després del tancament de tota la tramitació del programa Xarxa Llibres i el pagament de les ajudes, la valoració ha sigut molt positiva per al municipi.

-Inici del curs 2016-2017 de les classes d’anglès amb titulació oficial del Centre Formatiu Morella

Una vegada finalitzada tota la tramitació referent a la iniciativa Xaxa Llibres, impulsada per la Conselleria d’Educació, el consistori manifesta que ha funcionat molt bé durant aquest primer any de vigència, el curs escolar 2015-2016. Totes les famílies adherides al programa, un total de 155 en la primera fase, han rebut els pagaments corresponents segons si optaven per presentar solament les factures de les despeses dels llibres de text o si també s’acollien a la segona fase i decidien retornar els llibres utilitzats durant el curs. Aquest pla, que el seu objectiu és ajudar a les famílies en l’import de la despesa anual de la compra dels llibres de text, així com fomentar una cultura favorable a l’intercanvi i aprofitament responsable dels recursos, ha suposat un estalvi total de més de 25.000 euros tan sols en la localitat de Morella.

Aquesta iniciativa, similar a la que ja es venia desenvolupant en la localitat, amb el denominat Pla Municipal d’Ajuda per als Llibres de Text, ha contat des del primer moment amb el suport i la implicació de l’AMPA, els centres educatius i l’ajuntament. Per tant, el consistori agraeix tant a les famílies com als centres educatius el bon desenvolupament de Xarxa Llibres durant aquest primer any de vigència. El fet de tindre una llarga experiència en programes similars ha fet que el desenvolupament de les ajudes i tot el projecte haja funcionat correctament i el índex d’implantació siga pràcticament del 100 % de les famílies.

La regidora d’educació, Judit García, “valora molt positivament l’engegada d’aquest programa que suposa un estalvi molt important per a les famílies i un millor ús del material escolar per part dels alumnes, al mateix temps que fomenta la creació de la consciència del reciclatge i reutilització dels recursos entre els més joves.”