El ple de l’ajuntament de Morella aprova les retribucions dels regidors

309
PLE MORELLA
PUBLICITAT

L’acord plenari de juny a Morella fixa les noves retribucions que rebran els membres de la corporació. Així l’alcalde, amb dedicació exclusiva, cobrarà 37.000 euros bruts anuals. I els regidors de serveis urbans i hisenda, i benestar social i promoció de la salut, amb una dedicació del 75%, ingressaran 20.000 euros bruts anuals.

D’altra banda, cada grup polític rebrà 250 euros per regidor i any. I els regidors cobraran per assistència a sessions del ple, 65 euros, junta de govern local, 60 euros, i comissió informativa, 40 euros.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA