El Diccionari Amanoset dels Ports, un recull de llenguatge i identitat

947
Diccionari Amanoset dels Ports
PUBLICITAT

L’organització de l’Aplec dels Ports del 2020 i 2021 de Forcall va presentar un recull de lèxic pròpi de la comarca amb totes les seues definicions i explicacions. Quan Forcall va agafar el relleu de la roda de l’Aplec, es va pensar de fer un proaplec infantil -que no es va poder dur a terme per la pandèmia-, dedicat a la cultura dels Ports. Aquesta intenció de proaplec va ser l’inici del que ara coneixem com a Diccionari Amanoset dels Ports.

L’objectiu de la realització d’aquest diccionari ve degut al desig de “descobrir que hi ha paraules en un idioma que no es poden traduir exactament a un altre, fet que evidència la importància d’una llengua per a la seua cultura”, afirma Vanessa Viñals, membre de la comissió organitzadora de l’Aplec dels Ports del 2021. “La finalitat del Diccionari Amanoset dels Ports és deixar constància de la nostra riquesa lèxica, del nostre caràcter i de la nostra manera de viure per poder transmetre-ho a les generacions que ara creixen i a les que vindran”. Cal puntualitzar que no té un objectiu acadèmic i, per tant, no s’ha realitzat una recopilació exhaustiva del lèxic.

Totes les escoles de la comarca van participar en l’hora de realitzar aquest llibret, el CRA Els Ports, el CRA Celumbres, el CEIP Don Blasco de Alagón i el CEIP Mare de Déu de Vallivana. La intenció del fet que foren els més menuts i més menudes els encarregats de participar fou per a poder construir un treball conjunt entre diverses generacions, ja que els xiquets i xiquetes havien de preguntar-li a gent més gran per les paraules pròpies del terreny. Un col·laborador va ser l’associació d’Els Ports en Moviment, que ja tenia diverses paraules recollides. També, la forcallana Sònia Martí, va realitzar els dibuixos que donen vida visual a les paraules. Teresa Camañes, filòloga cinctorrana, els va assessorar en tema lingüístic. Finalment, l’Ajuntament de Forcall, la Diputació de Castelló i l’organització del 42é Aplec dels Ports són els que han fet possible la publicació de tot aquest treball.

El procés de realització es pot dividir en tres fases. La primera part consisteix en la recerca i recapitulació de les paraules per part dels xiquets i xiquetes i per part, també, de les unitats de respir. Després, el resultat d’aquesta cerca va passar a l’organització de l’Aplec, que va buscar totes les paraules als tres diccionaris de la llengua catalana, el DNV (Diccionari Normatiu Valencià), l’IEC (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) i el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover Moll. En els casos en els quals la paraula es trobava en alguna d’aquestes tres referències, la definició s’extreia literalment. No obstant, en els casos que no es trobava, s’ha hagut d’extraure d’altres fonts no acadèmiques. Finalment, l’última fase fou la realització del diccionari físic amb tot el treball que ell suposa, classificació, correcció, maquetació, etc.

Actualment, el Diccionari s’està presentant a diferents pobles de la comarca mitjançant l’anomenada Gira Amanoseta. El llibre es pot aconseguir a les Oficines de Turisme de Forcall, Vilafranca, Cinctorres i al Mercat dels Ports de Morella.
Les creadores i els creadors del Diccionari Amanoset dels Ports conten que no s’imaginaven l’acollida que ha tingut, “han sigut molts els que ens han preguntat on poden aconseguir-lo i que ens han felicitat pel treball, tant de la nostra comarca com d’altres indrets catalanoparlants”. També, recalquen que hi ha més estudis que treballen i recullen el lèxic d’aquesta zona i “n’hem d’estar ben orgullosos i agraïts”.