El Departament de Salut de Castelló nega falta de material sanitari i de protecció per al personal

717
MATERIAL CORONAVIRUS HOSPITAL CASTELLÓ
PUBLICITAT

A través de les xarxes socials, el Departament de Salut de Castelló assegura que “no existeix a l’Hospital General Universitari de Castelló falta de material sanitari ni de protecció per al personal, ni carències en els serveis i unitats on es tracta o es pot tractar a pacients amb símptomes de Covid-19”. Asseguren, a més, que “hi ha hagut i hi ha reserves suficients per a atendre la demanda actual i l’increment que es poguera produir”. D’igual manera, indiquen que els “canals de distribució i reposició continuen oberts”.

No obstant això, preguen “a totes aquelles persones que han mostrat la seua intenció de facilitar material, que es posen en contacte amb suggeriments_dscs@gva.es per a gestionar la possible donació”, han puntualitzat. Expliquen que les empreses s’hauran d’atindre a l’ordre del Ministeri de Sanitat d’ahir diumenge, 15 de març, que ho regula (Ordre SND/233/2020).