El Consell ratifica la derogació del Pla davant de la COVID-19 per normalitzar la vida de les persones grans usuàries de centres de serveis socials

333
PUBLICITAT

El Consell ha ratificat la derogació de la Resolució de 30 de març de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el Pla d’actuació a les residències de gent gran dependents, centres de dia, habitatges tutelats i CEAM/CIM de la Comunitat Valenciana davant de la COVID-19, a fi de normalitzar la vida de les persones usuàries de centres de gent gran, assemblant-la a la de les persones que viuen a casa seva.

Aquesta decisió ha estat adoptada per part de la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública després de revisar la normativa en vigor en aquesta matèria i les recomanacions tècniques sanitàries existents en aquest moment.

En aquest sentit, s’ha tingut en compte, entre altres coses, la revisió de l’Estratègia estatal de vigilància i control davant de COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia, de 8 de novembre de 2022, que va ser aprovada per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

S’hi recull que, actualment, més del 92 % de la població espanyola major de 12 anys es troba vacunada amb pauta completa i s’ha evidenciat una efectivitat molt alta per reduir les formes moderades i greus de la malaltia i la letalitat de aquesta. A això s’hi afegeix la immunitat generada a partir d’infeccions naturals, per la qual cosa es considera que la majoria de la població està protegida contra la COVID-19 greu.

Així mateix, en aquesta estratègia s’aposta per mantenir controlada la transmissibilitat des de la major normalitat possible, mitjançant proves diagnòstiques, ús de màscara davant la presència de símptomes, higiene de mans, etc, centrant els esforços en la protecció de les persones vulnerables amb intervencions tant farmacològiques (mitjançant dosis de reforç de vacuna si cal i accés aviat a tractaments antivirals) com no farmacològiques.

La indicació d’aïllaments es limitarà a entorns molt concrets, en què les pràctiques de prevenció i control són claus per mitigar els efectes de COVID-19 en termes de morbiditat, mortalitat i càrrega d’atenció sanitària, delimitats per les autoritats sanitàries.

Quant a les màscares, es manté el seu ús obligatori a tots els centres sociosanitaris, per a totes les persones treballadores i visitants, de sis anys en endavant, quan romanguen en zones compartides.

Vigilància i seguiment

El document d’Actuacions per a la prevenció i control davant de la COVID-19 a centres de serveis socials de caràcter residencial és un document dinàmic, que es modifica i actualitza en funció de l’evolució de la malaltia i la nova informació de què es disposa, tal com s’ha fet en aquest moment.

Aquest document tècnic és de referència i guia per a les comissions de control de centres residencials per a la vigilància i el seguiment respecte a l’aparició de casos de COVID-19 als centres de serveis socials de caràcter residencial.

En aquest sentit, els centres socials de caràcter residencial segueixen sent objecte de vigilància i seguiment per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública respecte a l’aparició de casos de COVID-19 ia les mesures que s’han d’adoptar per a la seva prevenció i control.

Així mateix, en funció de l’evolució de la situació pandèmica, la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives podrà dictar una nova resolució ja sigui per una evolució pitjor dels indicadors de gravetat o per l’aparició de noves variants que condicionin aquesta evolució.