El Consell i la Universitat de València desenvoluparan una metodologia per a la monitorització de les explotacions agràries valencianes

625
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– La Conselleria d’Agricultura destinarà un total de 100.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Universitat de València-Estudi General (UV) per al desenvolupament d’una metodologia orientada a la monitorització de les explotacions agràries en la Comunitat Valenciana.

Per a la realització dels treballs de tractament d’imatges per a anàlisi del territori, la conselleria té previst destinar 100.000 euros.

Es tracta de dissenyar una metodologia fiable que, des de les imatges satèl·lit disponibles de manera gratuïta, permetin complir amb les exigències de control per monitoratge que proposen els serveis tècnics de la Comissió UE.

Aquesta mesura part del Reglament d’Execució (UE) 809/2014, que determina les necessitats de control sobre el terreny de les ajudes per superfícies finançades amb càrrec a fons Europeus (FEAGA i FEADER), modificat en 2018 per introduir la “monitorització” de les superfícies agràries basada en l’anàlisi automàtic d’imatges satèl·lit. Servirà per a la interpretació de geometries, elements i atributs d’interès en el context dels controls de la PAC.