El Consell fomentarà el pasturatge per a previndre els incendis forestals

465
ovelles
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha obert el termini de consulta pública d’una orde d’ajudes per a incentivar el control de vegetació natural en zones estratègiques per a previndre incendis forestals.

Esta via de finançament s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 amb el fi d’ampliar i mantindre la xarxa d’àrees tallafocs i altres infraestructures de prevenció (punts estratègics de gestió, dipòsits d’aigua, observatoris i pistes forestals, entre altres).

En el seu text, es considera el pasturatge una pràctica agroforestal sostenible, en la que el bestiar col·labora reduint els riscos d’incendi forestal per mitjà del control del desenvolupament de la vegetació, i generadora de biodiversitat, a causa de la dispersió de llavors.

Així mateix, l’aprofitament ramader és tingut en compte com un element clau en la revaloració i gestió multifuncional de les muntanyes de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa l’orde entén el pasturatge en estes zones com una ferramenta útil en la prevenció d’incendis forestals.

Es tracta d’una mesura preventiva a llarg termini, que reduïx la vulnerabilitat de les masses forestals al disminuir la seua continuïtat i disponibilitat, fomenta la ramaderia extensiva i impulsa el desenvolupament sostenible de l’economia rural.

El text es pot consultar en l’enllaç següent: www.agroambient.gva.es