El Ple del Consell ha aprovat sis convenis de col·laboració, per un import de 409.000 euros, amb les entitats i associacions amb major representativitat a la Comunitat Valenciana per al suport a la implantació de la Política Agrícola Comuna (PAC) i la reforma de les Organitzacions Comunes de Mercat (OCM).

L’objecte d’aquests convenis és regular l’aportació de la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a la realització, per part de les cooperatives i organitzacions professionals agràries de major implantació a la Comunitat Valenciana, d’una labor d’informació, assessorament i divulgació als agricultors i ramaders de les novetats que van sorgint en la PAC i reformes de les OCM.

Les entitats col·laboradores són: Unió de Llauradors i Ramaders (13.000 euros), la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la CV (354.000 euros), la Federació Provincial d’Agricultors i Ramaders de Castelló (4.000 euros), la Unió de Xicotets Agricultors (4.000 euros), Joves Agricultors ASAJA Alacant (14.000 euros) i l’Associació Valenciana d’Agricultors (20.000 euros).

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural realitza un important esforç d’informació, divulgació i assessorament als agricultors i ramaders. Aquesta labor la realitzen, de manera efectiva i propera en el territori, les cooperatives i principals organitzacions professionals agràries.