El Consell de Col·legis de Metges Valencià acusa Sanitat d’anteposar els coneixements lingüístics, a prestar una assistència d’excel·lència amb els millors facultatius

359
PUBLICITAT

El Consell de Col·legis de Metges Valencians (CCMV) mostra el gran malestar que està provocant en el col·lectiu la proposta del barem del concurs de mèrits d’aplicació a les diferents Ofertes d’Ocupació Pública del personal mèdic de la Conselleria de Sanitat, que anteposa un coneixement lingüístic al coneixement i la formació professional dels nostres metges, i demana a l’Administració que deixi d’ignorar els veritables problemes que afecten el nostre sistema sanitari.

El Consell reitera el seu rebuig absolut a aquest barem que puntua el triple el nivell C1 de valencià que un Doctorat, puntuació totalment desproporcionada, i recorda a la Conselleria que qualsevol decisió sobre el sistema sanitari valencià ha d’enfocar-se a assolir l’excel·lència i prioritzar la qualitat de latenció mèdica als ciutadans. Aquests objectius s’aconsegueixen millorant la gestió i triant i formant els millors metges, i no posant traves i minusvalorant el progrés i desenvolupament professional.

Per al Consell, no hi ha justificació assistencial per aplicar aquest barem i, si s’aplica, només demostraria com està de lluny la Conselleria de Sanitat de la ciutadania i dels metges, sent ara mateix prioritari donar respostes a les moltes i urgents necessitats que tenim com són les llistes d’espera, les demores a Atenció Primària, quotes excessives de pacients, burocratització de les consultes, etc. Com a garants del professionalisme mèdic, ens importa la qualitat assistencial i les competències professionals que la sustenten, per la qual cosa ens oposem que decisions estrictament polítiques marquin el rumb de la nostra sanitat.