El Consell aprova l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019 per a personal gestionat per Sanitat

107

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

-El total de l’oferta ascendeix a 2.032 places

-El 2020 es convoquen les OPE de 2017, 2018 i 2019, amb un total de 13.422 places, la major Oferta Pública d’Ocupació fins al moment

El Ple de el Consell ha autoritzat el decret pel qual s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació de 2019 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

L’oferta aprovada per aquest decret està constituïda per places vacants i dotades econòmicament en el pressupost de la Generalitat per al present exercici 2019.

El total d’aquesta oferta és de 2.032 places, detallades per categories professionals, amb indicació de el nombre total de places per categoria i sistema de provisió, nombre de places corresponent a torn lliure, promoció interna de personal estatutari fix i funcionari de carrera, així com a les places derivades de el Pla d’Estabilitat.

En concret, aquestes 2.032 places corresponen a 1.962 places de estatutari (804 places de promoció interna, 970 de torn lliure i 188 d’estabilització) i 70 places funcionarials.

Torn lliure

Les 1.962 places de estatutari corresponen a 970 places de torn lliure, de les quals, per categories, hi ha 10 places d’administratiu, 8 de auxiliar administratiu, 7 de auxiliar de farmàcia, 8 de infermera especialista obstetricoginecològica, 11 de infermera especialista de salut mental, 356 d’infermera d’institucions sanitàries, 12 de infermera SAMU.

També s’inclouen en aquesta categoria 80 places de facultatiu especialista, 8 de fisioteràpia, 1 de higienista dental, 2 de enginyer tècnic, 2 metges de CPF (Centre Planificació Familiar), 2 metges d’equip mòbil, 103 metges de família Equip d’Atenció Primària (EAP), 17 metges SAMU, 4 metges de treball, 9 metges d’urgència hospitalària, 10 pediatres d’Equip d’Atenció Primària i 2 periodistes.

A més, es convoquen 281 places de tècnic d’atenció auxiliar d’infermeria, 1 de tècnic d’ergonomia, 6 de tècnic d’anatomia patològica, 4 de tècnic de documentació sanitària, 7 de tècnic especialista de laboratori, 1 de tècnic especialista en medicina nuclear, 15 de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 1 de tècnic especialista en radioteràpia i 2 de tècnic d’higiene.

Promoció interna

Pel que fa a les 804 places de promoció interna, es convoquen 10 places d’administratiu, 8 de auxiliar administrativa, 7 de auxiliar de farmàcia, 7 de infermeria especialista obstètric-ginecològic, 11 de infermer especialista de salut mental, 356 d’infermer d’institucions sanitàries, 12 de infermeria SAMU, 25 de facultatiu especialista, 7 de fisioterapeuta i 2 d’enginyer tècnic.

També es convoquen les següents places: 2 metges de CPF, 1 metge d’equip mòbil, 27 de metge de família d’Equip d’Atenció Primària, 5 de metges SAMU, 1 metge de la feina, 3 metges d’urgència hospitalària, 4 pediatres d’Equip de atenció Primària, 1 periodista, 281 de tècnic de Cures d’Auxiliar d’Infermeria, 6 de tècnic d’anatomia patològica, 4 de tècnic de documentació sanitària, 7 de tècnic especialista de laboratori, 15 de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 1 de tècnic especialista en radioteràpia i 1 tècnic d’higiene.

Pla d’Estabilització

Pel que fa a les 188 places de el Pla d’Estabilització corresponen a 4 de treballador social, 10 d’auxiliar administratiu, 5 de auxiliars de farmàcia, 1 dietista nutricionista, 100 d’infermeria d’institucions sanitàries, 13 de facultatiu, 1 de higienista dental, 1 de enginyer superior, 3 metges de CPF, 10 metges de família d’Equip d’Atenció Primària, 5 de metges d’Urgència hospitalària.

També s’inclouen en aquesta categoria 10 pediatres d’Equip d’Atenció Primària, 1 de tècnic especialista de documentació sanitària, 16 tècnics especialistes de laboratori i 8 tècnics especialistes de radiodiagnòstic.

Finalment, les 70 places funcionarials corresponen a 38 places de torn lliure i 32 de promoció interna.

Major Oferta d’Ocupació Pública

D’aquesta manera, l’any que es farà efectiva la major oferta d’ocupació pública realitzada fins al moment, atès que, està prevista la convocatòria dels processos selectius corresponents a les OPE ‘s dels anys 2017, 2018 i 2019, amb una oferta de 13.422 places.

Totes elles, sumades a les 3.608 places de les oposicions de 2014, 2015 i 2016, sumen un total de 17.030 places, que reduiran els índexs de temporalitat i donaran estabilitat a les plantilles de les institucions sanitàries.