El Consell aprova el projecte de Llei de Mesures Fiscals que impulsa la mobilització dels habitatges deshabitats

288
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El Consell ha aprovat el projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per al proper exercici 2023, que fomenta, entre altres mesures, que els propietaris d’habitatges deshabitats els posin de lloguer per facilitar-ne l’accés als immobles.

A més, sestableix que els drets de tempteig i retracte es podran exercir sobre edificis residencials de, com a mínim, quatre habitatges poder respondre a situacions demergència habitacional en àrees amb necessitats en aquest àmbit.

La norma també recull la gratuïtat del Carnet Jove per a joves d’entre 14 i 30 anys, en suprimir-se el pagament de la taxa de 7,70 euros per expedició, amb la finalitat de contribuir a alleujar la inflació en la joventut.

Així mateix, la Llei d’Acompanyament disposa que les residències únicament podran tenir un màxim de 100 places per assegurar el benestar i la qualitat de les persones residents, i s’estableix que les empreses o entitats de serveis socials que hagin estat multades amb una sanció ferma podran accedir a contractes públics.

Aquesta disposició inclou l’ús de l’expressió ‘discapacitat’ en lloc de l’expressió ‘minusvàlid’ amb la finalitat d’evitar confusions a l’àmbit jurídic i social, i també s’equipara a cònjuges els membres de parelles de fet la unió dels quals compleixi els requisits establerts a la llei i estiguin inscrits al Registre d’Unions de Fet.

Igualment, s’inclouen les societats musicals de la Comunitat Valenciana i la pirotècnia com a recursos turístics de primer ordre, a fi d’augmentar-ne la protecció, alhora que s’ajuda a fomentar-ne la promoció i la difusió.

Agència de Digitalització i Ciberseguretat

La Llei d’Acompanyament per al 2023 possibilita els municipis de la Comunitat Valenciana que no disposen de servei de taxi per fer ús d’aquest transport públic d’altres municipis confrontants, i també preveu la creació d’una Agència de Digitalització i Ciberseguretat, que té per objecte incrementar l’efectivitat mitjançant la concentració de competències a l’àmbit tecnològic.

De la mateixa manera, s’estableix el canvi de l’actual impost propi sobre dipòsit de residus en abocadors, incineració i cogeneració en un impost cedit i el canvi de tributació corresponent.

D’altra banda, la Llei de mesures fiscals introdueix les dotacions necessàries perquè una àrea industrial puga obtenir la classificació d’avançada. Així s’hi inclouen, entre altres requisits, la inclusió d’instal·lacions per a la pràctica esportiva, el centre d’educació infantil o la ludoteca infantil; servei de salut i servei de prevenció de riscos laborals o la instal·lació d’oficines bancàries.