El Banc de Llet Materna de la Comunitat Valenciana distribueix 940 litres de llet en un any

El Banc de Llet Materna del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), al llarg de 2018 va registrar un total de 357 mamàs donants: 181 de la província de València, 130 d’Alacant i 46 de Castelló.

El seu gest altruista va permetre distribuir des del centre un total de 939,3 litres de llet materna a les plantes de nounats de l’Hospital Universitari La Fe, l’Hospital Clínic, L’Hospital General Universitari d’Alacant, l’Hospital General d’Elx, l’Hospital General Universitari de Castelló, l’Hospital de Sant Joan i la Clínica Quirón de València. Gràcies a aquestes donacions, que es van traduir en 9.943 unitats de llet pasteuritzada, 412 bebés de la Comunitat Valenciana es van poder alimentar durant l’any passat amb llet materna recollida i conservada en condicions òptimes.

Aquest sistema de gestió de recollida i distribució de llet materna, posat en marxa per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública al setembre de 2017, garanteix la seua distribució als hospitals de manera ràpida i segura.

L’objectiu és assegurar que tots els bebés prematurs o qualsevol nounat que la necessite puguen ser alimentats amb llet d’origen matern de la millor qualitat possible, sempre que la requerisquen per prescripció mèdica i no puguen ser alletats per la seua mare biològica. En els seus primers mesos de funcionament, l’últim trimestre de 2017, ja es van recollir 174,6 litres de llet materna pasteuritzada per a distribuir entre les plantes de nounats dels hospitals citats.

El Banc de Llet, adscrit al CTCV, s’encarrega de rebre, avaluar, processar i distribuir llet materna que ha sigut donada de forma altruista per al benefici dels nounats hospitalitzats que la precisen. És el centre l’encarregat de recollir la llet materna, avaluar-la, convertir-la en apta per a la ingesta dels bebés, emmagatzemar-la i distribuir-la a qualsevol hospital de la Comunitat on un nounat la necessite. Té establit un sistema de recollida de la llet donada per a assegurar un bon transport i facilitar el procés de donació a les mares.

Quan la llet arriba al centre es comprova que els recipients són els adequats, que estan en bones condicions i correctament etiquetats. Immediatament es mantenen en el congelador de llet crua, a la temperatura de -20 ± 3 °C fins a la seua pasteurització.

Així mateix, la llet crua congelada es pasteuritza abans dels tres mesos. La pasteurització és el mètode més recomanat per a processar la llet materna, ja que permet eliminar els virus i bacteris patògens que puguen estar presents en la llet donada, preservant el màxim de qualitats nutricionals de la llet humana. Una vegada pasteuritzada es mantindrà congelada a -80 °C fins a la seua dispensació, per un període d’altres tres mesos com a data de caducitat.

En tot moment, des del registre de la mare com a donant fins a la seua dispensació al possible receptor, es manté l’anonimat, d’acord amb els principis de la donació altruista i la LOPD. El CTCV assegura la traçabilitat dels diferents processos. Són requisits per a ser donant: Donar la llet de forma voluntària i altruista, tindre la lactància ben instaurada, ser una dona sana i amb un estil de vida saludable.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA